Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Realizowane projekty / PROW2014-2020 / Prace nad LSR 2023-2027

Prace nad LSR 2023-2027


Informacja

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie’’

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności.

 

Informacja

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie’’

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR  
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 

LSR 2023-2027

W związku z podpisaniem przez zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego w  dniu 8 czerwca 2022 roku umowy o przyznanie pomocy nr 00056-6934-UM0600056/22 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie Przygotowawcze objętego PROW 2014-2020, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” będzie prowadzić spotkania konsultacyjne oraz podejmować liczne działania i inicjatywy zmierzające do stworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

O wszystkich postępach związanych z pracą nad nowym LSR będziemy informować na bieżąco.

 

 

Zaproszenie na spotkania dotyczące włączenia lokalnej społeczności w przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” serdecznie zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych, dotyczących budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027(LSR), przeznaczonej do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Spotkania będą przeprowadzone w partycypacyjnej formule warsztatów, wspólnie określimy  mocne i słabe strony obszaru gminy, a następnie najważniejsze lokalne przedsięwzięcia do realizacji w najbliższych latach.

Na terenie każdej z gmin członkowskich LGD „ProKoPaRa„  spotkania będą odbywać się według  zamieszczonego  poniżej harmonogramu.

 

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

1.

GMINA PROSZOWICE

URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE,

UL. 3 MAJA 72, 32 - 100 PROSZOWICE

14.10.2022 R. GODZ.10.00 - 12.30

2.

GMINA

KONIUSZA

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KONIUSZY,

KONIUSZA 5, 32-104 KONIUSZA

11.10.2022 R.

GODZ. 10.00- 12.30

3.

GMINA PAŁECZNICA

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY PAŁECZNICA,

UL. STRAŻACKA 3, 32-109 PAŁECZNICA

12.10.2022 R.

GODZ. 10.00- 12.30

4.

GMINA RADZIEMICE

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RADZIEMICACH,

RADZIEMICE 89, 32-107 RADZIEMICE

13.10.2022R.

GODZ. 10.00- 12.30

 

Jednocześnie zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety - dostępną tutaj:

https://forms.gle/2StyzbGj8Y6jfQNT8

 

Proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

 

 

 

 

W październiku odbył się cykl spotkań konsultacyjnych w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa. Spotkania odbyły się w następujących gminach:

UG Książ Wielki                          10.10.2022, godz. 12.00 do 14.30

GOK Koniusza                              11.10.2022, godz. 10.00 do 12.00

UG Charsznica                              11.10.2022, godz. 13.00 do 15.30

GCKiPG Pałecznica                     12.10.2022, godz. 10.00 do 12.00

UG Gołcza                                    12.10.2022, godz. 13.00 do 15.30

GOK Radziemice                          13.10.2022, godz. 10.00 do 12.00

UG Kozłów                                   13.10.2022, godz. 13.30 do 16.00

UG Proszowice                             14.10.2022, godz. 10.00 do 12.00

UG Racławice                               14.10.2022, godz. 13.30 do 16.00

UG Słaboszów                              19.10.2022, godz. 13.30 do 16.00

UG Miechów                                19.10.2022, godz. 17.00 do 19.30

 

W spotkaniach wzięło udział 198 osób, byli to m.in. mieszkańcy gmin, przedstawiciele organizacji pozarządowych (w tym KGW, OSP), przedsiębiorcy władze i pracownicy samorządowi, radni, sołtysi oraz przedstawiciele LGD.

 

Spotkania przeprowadzono w otwartej, partycypacyjnej formule warsztatów, uczestnicy w trakcie dyskusji diagnozowali mocne i słabe strony obszaru gminy oraz związane z nimi szanse i zagrożenia. Dyskusja koncertowała się wokół wyzwań rozwojowych dla obszaru LGD i dotyczyła m.in.:

  • rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zwłaszcza wsparcia zakładania firm;
  • wykorzystania potencjału rolnictwa;
  • aktywizacji społecznej mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury (domy ludowe, świetlice wiejskie, remizy OSP), wyposażenia obiektów, małej architektury;
  • aktywizacji społecznej mieszkańców w zakresie wsparcie „miękkiego” (warsztaty, zajęcia, imprezy kulturalne itp.);
  • wsparcia grup w trudnej sytuacji, m.in. dzieci i młodzieży, seniorów, bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami;
  • wsparcia działań organizacji pozarządowych jako ważnego lokalnego aktora;
  • infrastruktury kultury, rekreacji, turystyki, ochrony zabytków.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za zaangażowanie i dużą aktywność oraz pracownikom urzędów gmin, którzy współorganizowali nasze spotkania!

 

Zachęcamy do czynnego udziału w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju i wpływu na kierunki wydatkowania środków europejskich w Państwa lokalnej społeczności.

Wystarczy wypełnić, krótką ankietę dostępną tutaj: https://forms.gle/dodUeezxoWX4t2CH6

 

Swoje pomysły mogą Państwo zgłaszać także poprzez bezpośredni kontakt z Biurem LGD (Koniusza 5, 32-104 Koniusza, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30), tel. 012 386 94 24, email: prokopara@wp.pl

 

Zapraszamy także do śledzenia strony internetowej LGD www.prokopara.pl - znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju.

 

 

Zaktualizowano: 21.11.2022

 


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.