Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty


1. Doposażenie OSP Wierzbno poprzez zakup mundurów galowych.

Projekt realizowany w ramach małych projektów na zakup 54 kpl. mundurów galowych OSP (marynarka strażacka, spodnie strażackie, czapka rogatywka, sznur do munduru, koszula wyjściowa, krawat do munduru, buty do munduru).

WNIOSKODAWCA:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIERZBNIE

KWOTA DOFINANSOWANIA:
27 648,00 zł

 


 

2. Budowa centrum rekreacyjnego w miejscowości Koniusza.

W ramach projektu wybudowano obiekt użyteczności społecznej i kulturalnej: plac zabaw w miejscowości Koniusza.

WNIOSKODAWCA:
GMINA KONIUSZA

KWOTA DOFINANSOWANIA:
93 120,00 zł

 

 


 

3. Odnowa centrum wsi Koniusza poprzez remont Gminnego Ośrodka Kultury i wykonanie miejsc postojowych.

W ramach projektu zmodernizowano obiekt użyteczności społecznej i kulturalnej: Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy.

WNIOSKODAWCA:
GMINA KONIUSZA

KWOTA DOFINANSOWANIA:
240 497,00 zł

 


 

4. Przegląd tańców i tradycji ludowych oraz zakup strojów krakowskich dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy

W ramach projektu zorganizowano przegląd tańców i tradycji ludowych oraz zakupiono stroje krakowskie dla dzieci w ilość 6 sztuk dla dziewczynek i 6 sztuk dla chłopców.

WNIOSKODAWCA:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KONIUSZY

KWOTA DOFINANSOWANIA:
8 517,87 zł


 

5.  Wychowanie w duchu patriotycznym przez prezentację książki „Racławice”

Projekt zakładał organizację spotkań pokoleniowych związanych z historią regionu a także wydanie audibooka książki ,,Racławice”.

WNIOSKODAWCA:
FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWA „KING” Danuta Król

KWOTA DOFINANSOWANIA:
25 000,00 zł


 

6. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkól w Biórkowie Wielkim

W ramach projektu wybudowano obiekt użyteczności społecznej i kulturalnej: budowa placu zabaw w Biórkowie Wielkim

WNIOSKODAWCA:
GMINA KONIUSZA 

KWOTA DOFINANSOWANIA:
61 475,00 zł


 

7. Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Ostrów

W ramach projektu wykonano  ogólnodostępny obiekt użyteczności społecznej i kulturalnej: budowa placu zabaw w Ostrowie.

WNIOSKODAWCA:
GMINA PROSZOWICE

KWOTA DOFINANSOWANIA:
43 311,17 zł

 


 

8. Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Proszowicach.

W ramach projektu wykonano obiekt użyteczności społecznej i kulturalnej: Centrum aktywnego wypoczynku w Proszowicach.

WNIOSKODAWCA:
CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W PROSZOWICACH

KWOTA DOFINANSOWANIA:
22 939,72 zł

 

 

9. Utworzenie strony internetowej, nagranie filmu oraz wydanie publikacji związanych z Regionalnymi  obchodami 70 rocznicy powstania „Rzeczpospolitej Partyzanckiej proszowicko–kazimierskiej” – upowszechnienie tradycji walk o niepodległość

Projekt obejmował:

a)wykonanie publikacji - publikacja jest zbiorem materiałów zebranych od tutejszej ludności, są to wspomnienia, fotografie, wiersze naszych bohaterskich przodków walczących o naszą wolność a także publikacje poświęcone innym okresom historycznym na terenach Ziemi Proszowickiej.

b)Nagranie filmu -  płyta zawiera materiał nagrany podczas rekonstrukcji historycznych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie a także relacje z Regionalnej Konferencji upamiętniającej 70 rocznice powstania RP 1944.

c)uruchomienie strony www  - pozwala ona na korzystanie z wersji elektronicznej materiałów zbieranych od lokalnej społeczności z okresu II Wojny Światowej.  Na stronie jest możliwość dopisywania komentarzy do artykułów, a także pobierania plików i danych ze strony, uruchomione zostało także forum dyskusyjne.

WNIOSKODAWCA:
STOWARZYSZENIE „GNIAZDO - ZIEMIA PROSZOWICKA”

KWOTA DOFINANSOWANIA:
5 040,00 zł

 


 

 

10. Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez odnowienie przydrożnej figurki w miejscowości Dodów.

Zakres prac obejmował:  remont elementu figuratywnego, prace remontowe, zagospodarowanie otoczenia.

WNIOSKODAWCA:
GMINA RADZIEMICE

KWOTA DOFINANSOWANIA:
13 280,39 zł


 

11. Budowa boisk do piłki siatkowej i koszykowej przy Szkole Podstawowej w Radziemicach.

W ramach projektu wybudowano obiekt użyteczności społecznej i kulturalnej: boisko do piłki siatkowej i koszykowej  przy szkole podstawowej w Radziemicach.

WNIOSKODAWCA:
GMINA RADZIEMICE

KWOTA DOFINANSOWANIA:
34 668,00 zł

 


 

 

12. Zagospodarowanie otoczenia wokół Szkoły Podstawowej w Łętkowicach wraz doposażeniem placu zabaw.

W ramach projektu  wykonano następujące prace: ogrodzenie terenu, wykonanie miejsc postojowych, doposażenie placu zabaw.

WNIOSKODAWCA:
GMINA RADZIEMICE

KWOTA DOFINANSOWANIA:
56 977,12 zł


 

 

13. Odnowa miejscowości Łętkowice poprzez remont świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- termomodernizacja budynku,

- wymiana okładzin schodów przy wejściu od strony drogi gminnej.

WNIOSKODAWCA:
GMINA RADZIEMICE

KWOTA DOFINANSOWANIA:
62 205,00 zł


 

 

14. Stworzenie mobilnego przewodnika turystycznego i informacyjnego jako narzędzia rozwoju obszaru LGD ProKoPaRa wraz z  montażem tablic informacyjnych.

Przedmiotem operacji było utworzenie mobilnej aplikacji, która działa w oparciu o nawigację GPS, na smartfonach i tabletach. Jej zadaniem jest promowanie najciekawszych miejsc oraz szlaków turystycznych w czterech gminach objętych projektem, wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ProKoPaRa: gminie Proszowice, gminie Koniusza, gminie Pałecznica oraz gminie Radziemice. Aplikacja połączona jest z istniejącymi portalami internetowymi gmin objętych projektem, na których są opublikowane wybrane informacje o gminach i ich lokalizacje.

Adresy portali internetowych gmin:

• www.palecznica.pl

• www.proszowice.pl

• www.koniusza.pl

• www.radziemice.gmina.pl

 

WNISOKODAWCA:
GMINA PAŁECZNICA

KWOTA DOFINANSOWANIA:
48 750,00 zł


 


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.