Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Realizowane projekty / Leader+ schemat I

Leader+ schemat I


     Stowarzyszenie ProKoPaRa powstało jako lokalna grupa działania w ramach programu Leader+. W schemacie I trwającym od 24.10.2005r. do 25.06.2006r. realizowano projekt pn. Rolnictwo jutra wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, utworzenie LGD źródłem sukcesu Płaskowyżu Proszowickiego. Polegał on na aktywizacji społeczności lokalnej, mieszkającej na terenie Płaskowyżu Proszowickiego, tj. w gminach Koniusza, Pałecznica, Proszowice, Radziemice, w kierunku rozwoju nowoczesnego i efektywnego warzywnictwa. Aktywizacja ta nastąpić miała poprzez wykorzystanie zidentyfikowanych potencjałów rozwojowych, związanych z tradycjami produkcji rolnej, a szczególnie warzywniczej, jakie charakteryzują te tereny od wieków. Obecnie największym problemem jest słaba aktywność społeczności lokalnej gmin i nieprzychylne nastawienie producentów do współpracy w zakresie wykorzystywania potencjału rolniczego, wynikające głównie z niewystarczającej wiedzy na temat funkcjonowania grup producenckich, braku dobrych przykładów w otoczeniu oraz braku instytucji koordynującej podobne działania. Pobudzanie lokalnych środowisk miało polegać na stworzeniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) metodą partycypacyjną z elementami pracy eksperckiej oraz powołaniu Lokalnej Grupy Działania (LGD), która w przyszłości będzie pełnić rolę koordynacyjną wśród producentów rolnych i inicjującą realizację poszczególnych zadań strategicznych. Cel projektu został osiągnięty, powołano Lokalną Grupę Działania, Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich została opracowana i zaakceptowana na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 25 maja 2006r. Obszar ZSROW obejmuje cztery gminy: Koniusza, Pałecznica, Proszowice i Radziemice.


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.