Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Strona główna

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 

Szanowni Państwo,
Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju 2023-2027 (LSR) dobiegają końca.
Dzięki Państwa zaangażowaniu, zgłaszanym uwagom, udziałowi w badaniach ankietowych, licznych warsztatach oraz roboczych kontaktach wypracowaliśmy kluczowe założenia LSR, wyznaczyliśmy cele i przedsięwzięcia do realizacji – dziękujemy za wspólna pracę.
Na niniejszej stronie znajdą Państwo kluczowe dokumenty, które teraz konsultujemy.
Swoje pomysły mogą Państwo zgłaszać poprzez bezpośredni kontakt z Biurem LGD (Koniusza 5, 32-104 Koniusza, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30), tel. 012 386 94 24 lub poprzez email: prokopara@wp.pl

Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00056-6934-UM0600056/22 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego, informuje iż prowadzi prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.Najnowsze informacje:


1. Konkurs Agriculture and Rural Inspiration Awards 2024 - Wzmacnianie pozycji młodych ludzi.

2. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

3. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców - spotkanie informacyjne

4. Nowe inwestycje w sektorze HoReCa

Bezpłatne doradztwo


        Biuro LGD "ProKoPaRa" prowadzi bezpłatne doradztwo dotyczące poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"objętego PROW na lata 2014-2020.

Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkanie pod numerem telefonu 12 386 94 24 lub mailowo prokopara@wp.pl.

Strona główna


Serdecznie Witamy na stronie

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego
"ProKoPaRa"

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa" działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego działających niezarobkowo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) z 7 marca 2007
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 Nr 64 poz.427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz statutu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W dniu 24.04.2006 r. dokonano rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/ pod numerem KRS 000025514.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gmin Koniusza, Pałecznica, Proszowice, Radziemice.

Wizja obszaru LGD „ProKoPaRa”

„Chcielibyśmy, aby w przyszłości obszar ProKoPaRy zachował swój rolniczy charakter, z gospodarstwami ekologicznymi, dobrze rozbudowaną infrastrukturą, z siecią dystrybucji i przetwórstwem, gdzie mogą spokojnie odpocząć zarówno mieszkańcy jak i turyści, w którym ludzie są aktywni - kultywują tradycje, mają dostęp do kultury, w którym żyje się dobrze, i z którym ludzie chcą wiązać przyszłość.”

 


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna