Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: / Aktualności

Konkurs Agriculture and Rural Inspiration Awards 2024 - Wzmacnianie pozycji młodych ludzi.


Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network) ogłasza kolejną edycję konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA 2024). Tematem tej edycji jest Wzmacnianie pozycji młodych ludzi.
 
Konkurs składa się z dwóch etapów – najpierw wszystkie wnioski z Polski składane są do jednostki centralnej KSOW (JC KSOW). Później wybierze ona spośród nich do ośmiu wniosków, które przejdą do  drugiego, już europejskiego etapu konkursu.
 
Konkurs ARIA ma wyłonić projekty Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) najbardziej ekologiczne, inteligentne, sprzyjające włączaniu społecznemu i innowacyjne, a także odporne. Realizowane są one na szczeblu lokalnym. Jest to kontynuacja inicjatyw, które promują długoterminową wizję obszarów wiejskich (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Rural-development-long-term-vision-for-rural-areas_en  i pakt na rzecz obszarów wiejskich https://ruralpact.rural-vision.europa.eu/become-member_en
 
Cele konkursu:
- Promocja wizerunku sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej.
- Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na gospodarki i społeczności wiejskie Europy.
- Zbadanie narzędzi wspierających zatrudnienie młodych ludzi na obszarach wiejskich.
- Wyróżnienie projektów, które zapewniają równość płci.
- Wspieranie pracy krajowych sieci obszarów wiejskich KSOW w następujących zadaniach:
• zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
• promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem Europejskiej sieci WPR;
• ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.
 
Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 8 lipca 2024 r. na adresy: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl, zarówno jako podpisany skan, jak i w edytowalnej wersji elektronicznej.
 
Najciekawszych osiem projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazanych przez JC KSOW do Europejskiej sieci WPR. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE w październiku lub listopadzie 2024 r. zostanie wyłoniona krótka lista obejmująca 24 projekty. Pięciu zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca – w głosowaniu internetowym. Ogłoszenie sześciu zwycięzców konkursu planowane jest w grudniu 2024 r.
 
Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie KSOW: https://www.ksowplus.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/aktualnosc/ruszyl-europejski-konkurs-aria-2024
 
Zapraszamy do współpracy!
 

Data publikacji: 07.05.2024

 


Strona główna

Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Usmiechnięta mała krakowianka jako link do filmu.

Aplikacja mobilna


Obraz ilustrujący aplikację mobilną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.