Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: / Aktualności

Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne


Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku z koniecznością dokonania aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

Uwagi i wnioski do LSR można składać w terminie od 6 listopada 2023 r. do 13 listopada 2023r.  drogą mailową na adres e-mail: prokopara@wp.pl lub osobiście w biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Uwagi należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia.


 

Data publikacji 06.11.2023 r.

 


Strona główna

Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Usmiechnięta mała krakowianka jako link do filmu.

Aplikacja mobilna


Obraz ilustrujący aplikację mobilną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.