Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Posiedzenie Rady


     Przewodniczący Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” informuje, iż ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023, dokonywana będzie bezpośrednio na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „ProKoPaRa”, które odbędzie się 11 kwietnia 2023 roku o godz. 13.30 w sali obrad w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy.

Program posiedzenia:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie i omówienie zakresu braków i oczywistych omyłek wymagających wyjaśnień w sprawie zakończonego naboru wniosków nr 6/2022.
  4. Przyjęcie stanowiska w sprawie uzupełnienia braków i oczywistych omyłek dotyczących naboru wniosków nr 6/2022.
  5. Złożenie przez członków Rady Stowarzyszenia oświadczeń o bezstronności i poufności.
  6. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 - ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023 oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych/ nie zgodnych z  LSR
  7. Przeprowadzenie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023, oraz  podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.
  8. Wolne wnioski i dyskusja.

 

 

Data publikacji:03.04.2023


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.