Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej i w załączniku informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej


 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” przypomina o zbliżającym się terminie naboru w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.2. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 650 000 zł. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie udzielane w wysokości 65 000 zł. Środki finansowe wypłacane będą w dwóch transzach  - pierwsza transza obejmować będzie 80% kwoty przyznanej pomocy, druga transza 20%.

 

Wniosek o otrzymanie wsparcia finansowego podlegał będzie ocenie formalnej i merytorycznej oraz musi wpisywać się w cele i przedsięwzięcia strategii rozwoju lokalnego czyli musi być zgodny z założeniami LSR. Rada Stowarzyszenia „ ProKoPaRa”, składająca się z 15 osób będzie weryfikować zgodność operacji z LSR oraz spełnienie kryteriów oceny.

 

Podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązuje się do prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej dwa lata od dnia wypłaty płatności końcowej .

 

Dodatkowo premiowane będą projekty innowacyjne.

 

Data publikacji: 15.03.2022


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.