Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: / Aktualności

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe


 

W dniu 04.06.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW 2014 - 2020. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z ogólnymi zasadami i warunkami prawidłowej realizacji i rozliczania projektu. Podczas spotkania omówione zostały również  najważniejsze zapisy wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i czynny udział w spotkaniu. 

W załączeniu prezentacja ze spotkania 

Data publikacji: 05.07.2018


Strona główna

Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Usmiechnięta mała krakowianka jako link do filmu.

Aplikacja mobilna


Obraz ilustrujący aplikację mobilną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.