Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Ważne zmiany dla beneficjentów


     

 W  dniu 21 lipca 2017 roku zostały przekazane SWM nowe formularze umowy o przyznanie pomocy  na operacje inne i własne w ramach działania 19.2. Niniejsza zmiana umowy wprowadza korzystne zapisy dla beneficjentów  z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, inkubatorów, oraz projektów innych dotyczące usunięcia zobowiązania o braku możliwości finansowania kosztów zatrudnienia pracowników z innych środków publicznych.

Mając na uwadze fakt, że nowa umowa procedowana jest dla wnioskodawców którzy zawierali umowy po 20 lipca 2017 roku,   Samorządy Województw zwróciły się z zapytaniem do ARiMR w sprawie możliwości stosowania korzystnego zapisu przez wnioskodawców którzy zawierali umowy przez datą stosowania nowego wzoru. ARiMR odpisała o możliwości aneksowania umów zawartych przed terminem 20 lipca 2017 roku w przypadku zmiany zapisów na korzyść beneficjentów.  Mając na uwadze powyższe informujemy beneficjentów, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego o możliwości aneksowania tych umów.

 Ponadto zgodnie z §14 ust. 7 (rozwój/inne) / §12 ust. 7 (premia)  umowy o przyznaniu pomocy  wniosek o zmianę  umowy nie  będzie podlegał rozpatrzeniu bez opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji  stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.  Mając na uwadze niniejsze informujemy, że w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek  o zmianę umowy  a niniejsza zmian nie była premiowana w ramach kryteriów wyboru wystarczy jak beneficjent załączy pismo z LGD wyrażające zgodę na niniejszą zmianę.  

      Informujemy również, że zgodnie z procedurami płatniczym,  na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku operacji trwale związanej z gruntem oraz gdy operacja zakłada podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa oraz operacja zakłada zatrudnienie pracowników, przez których praca świadczona będzie  na terenie obiektu lub w jego części beneficjent wraz z wnioskiem o pierwszą transze zobowiązany jest do przedłożenia decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu/ wniosku o zmianę sposobu  użytkowania  obiektu budowlanego lub jego części  zgodnie z art.71 Prawa Budowlanego (Dz.U.2017.0.1332- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane).

      Ostateczną decyzje o zmianę sposobu użytkowania obiektu beneficjent musi dołączyć wraz z wnioskiem o płatność  II transzy wniosku o płatność.


 

Data publikacji 28.09.2017

 


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.