Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Zakończenie przyjmowania wniosków


Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2017r. zakończony został nabór wniosków  nr 1/2017  w zakresie rozwoju działalności gospodarczej,  nabór wniosków nr 2/2017 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje,  oraz nabór wniosków nr 3/2017 w zakresie rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno – spożywczego. 

Zakończone nabory zostały przeprowadzone   w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  

W ramach ogłoszonych naborów wpłynęło  łącznie 12  wniosków.

 W naborze wniosków  nr 1/2017  w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, złożonych zostało 9 wniosków na łączną kwotę 1 800 000 zł.

W naborze wniosków nr 2/2017 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje, złożone zostały 2 wnioski na łączną kwotę 400 000 zł.

 W naborze wniosków nr 3/2017 w zakresie rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno – spożywczego, złożony został 1 wniosek na kwotę 150 000 zł.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) Rada Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” terminie  45 dni od dnia następującego  po dniu zakończonego naboru dokona oceny i wyboru operacji.

W terminie do 45 dni od dnia zakończenia naboru dokumentacja zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w celu dalszej weryfikacji.

 

Data publikacji: 07.06.2017r.


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.