Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Spotkanie informacyjne


W dniu 15.05.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z ogólnymi zasadami aplikowania o środki w ramach przedsięwzięcia 1.1 Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia 1.3 Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno – spożywczego. Podczas spotkania omówione zostały również  najważniejsze zapisy wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i czynny udział w spotkaniu. 

W załączeniu prezentacja ze spotkania:


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.