Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa


 

     Zarząd Stowarzyszenia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku z koniecznością dokonania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w następujących zakresach i zapisach:

  1. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru,
  2. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria strategiczne wraz z procedurą zmiany kryteriów,
  3. Procedury oceny i wyboru operacji.


Uwagi i wnioski do LSR można składać w terminie do 27 września 2016 r. drogą mailową na adres e-mail: prokopara@wp.pl lub osobiście w biurze LGD.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia.


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.