Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski


Szanowni Państwo.

    W związku z realizacją na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego projektu „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce" Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pt. „Agroturystyka - doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski". Do udziału w szkoleniu zapraszamy mieszkańców wsi prowadzących gospodarstwa agroturystyczne lub zainteresowanych podjęciem działalności turystycznej we własnych gospodarstwach rolnych na terenie Małopolski.

Szkolenie składa się z dwóch części:

  1. Samokształcenie przez internet na platformie www.cdr.kursy.pl. Materiały do samokształcenia będą dostępne dla zalogowanych uczestników w terminie 4 - 14 października 2016 roku. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa.
  2. Szkolenie stacjonarne w ośrodku CDR w Krakowie, ul. Meiselsa 1 w terminie 17-20 października 2016 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje 30 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych w ciągu 4 dni kalendarzowych, w tym jednodniowy wyjazd studyjny, 3 noclegi z pełnym wyżywieniem oraz materiały szkoleniowe.

W załączeniu przekazujemy harmonogram szkolenia. Na zakończenie szkolenia stacjonarnego przeprowadzony będzie test, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa do dnia 19 września 2016 r. pocztą tradycyjną na adres:

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ul. Meiselsa 1,31-063 Kraków

lub faxem pod numer 12 424 05 05 lub e-mailem (skan) na adres: g.dziedzic(a),cdr. gov.pl.

 

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia oraz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, kolejność zgłoszeń.


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.