Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Promocja LGD podczas dożynek


   W miesiącu sierpniu na obszarze Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa” odbywały się dożynki gminne,  nad którymi  czuwały:  Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Rady Sołeckie. Impreza składała się z części oficjalnej i artystycznej, w której wzięły  udział władze samorządowe, zaproszeni goście oraz cała społeczność gminna.

   W Gminie Koniusza dożynki miały miejsce dnia 28 sierpnia 2016r. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego na  Msze Świętą w kościele Parafialnym w Koniuszy oraz przekazaniem chleba przez starostę i starościnę uroczystości na ręce przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Koniusza. Podczas trwania uroczystości przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „ProKoPaRa” zgodnie z zatwierdzonym planem komunikacji promowali swoją działalność  poprzez rozdawanie materiałów promocyjnych oraz udzielanie informacji odnośnie planów i celów działania. Ponadto informowali lokalną społeczność o rozpoczęciu realizacji LSR, działalności LGD,  potencjalnych wnioskodawców o możliwościach uzyskania wsparcia, technicznych aspektach realizacji i składania wniosków na operacje w ramach budżetu LSR celem przygotowania się do ogłaszanych konkursów. Wydarzenie zgromadziło dużą grupę lokalnej społeczności, a akcja promocyjna Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa” cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 

 


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.