Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Ankieta


     W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPara” zaprasza wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w przygotowaniu w/w dokumentu stanowiącego podstawę dla realizacji działań, które przyczynią się do dalszego rozwoju naszego obszaru poprzez wypełnienie załączonej ankiety. Wypełnioną ankietę można przesłać na adres: prokopara@wp.pl , zostawić w biurze stowarzyszenia lub przesłać na adres Biura LGD 32-104 Koniusza 5.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i współdecydowania o kształcie i charakterze planów strategicznych obszaru LGD ProKoPaRa.


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.