Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Zaproszenie


     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPara” serdecznie zaprasza na spotkanie w zakresie konsultacji społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju.

W szczególności zapraszamy przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców z terenu gminy Proszowice.

Spotkanie dotyczyć będzie prezentacji oraz dyskusji nad projektem strategii, a w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” serdecznie zaprasza na spotkanie w zakresie konsultacji społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się 3 września 2015 r. o godzinie 10.00 w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, ul. Rynek 18.
Planowany program spotkania:
1. Powitanie uczestników i prezentacja członków Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”.
2. Omówienie słabych i mocnych stron Lokalnej Grupy Działania oraz szans i zagrożeń - analiza SWOT.
3. Omówienie wskaźników realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania.
4. Omówienie założeń Lokalnej Strategii Działania.
5. Dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie spotkania.
Wszelkich informacji na temat spotkania udziela Biuro LGD (Koniusza 5,32-104 Koniusza), które jest czynne w każdy wtorek i czwartek w godz. od 7:30 do 15:30.


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.