Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Relacja ze spotkań


     Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” zakończyło cykl spotkań w poszczególnych gminach wchodzących w skład LGD w zakresie konsultacji społecznych organizowanych w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Na spotkaniach mającym charakter warsztatowy przeprowadzona została analiza mocnych i słabych stron naszego obszaru, szans i zagrożeń z nich wynikających, wskaźników realizacji a także celów opracowywanej LSR. Na spotkaniach przeprowadzono również badania społeczne w formie ankietowej. Spotkania były jednym z etapów prowadzonych konsultacji społecznych w ramach realizowanego Planu włączenia społeczności lokalnej w proces tworzenia strategii.

Obecnie trwają dalsze prace związane z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Będzie to dokument, w którym zostaną zawarte kierunki rozwoju obszaru LGD „ProKoPaRa” na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich pochodzących z PROW na lata 2014-2020 przez mieszkańców, samorządy i przedsiębiorców.

Wszystkim, którzy brali udział w spotkaniach oraz wypełnili ankiety bardzo dziękujemy. Państwa opinie i sugestie są cenną informacją, która znajdzie odzwierciedlenie w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych procesem tworzenia Strategii nadal zachęcamy do czynnego udziału w przygotowaniu w/w dokumentu stanowiącego podstawę dla realizacji działań, które przyczynią się do dalszego rozwoju naszego obszaru poprzez wypełnienie ankiety. Wypełnioną ankietę można przesłać na adres: prokopara@wp.pl , zostawić w biurze stowarzyszenia lub przesłać na adres Biura LGD 32-104 Koniusza 5.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i współdecydowania o kształcie i charakterze planów strategicznych obszaru LGD ProKoPaRa.

 

 


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.