Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
     Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z ogromną przyjemnością pragnie Państwa poinformować, iż 11 maja 2016 roku podpisana została umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz przedsiębiorców przygotowaliśmy lokalną strategię rozwoju, która wytycza kierunek działań na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie będzie dysponować środkami w wysokości 1 125 000 euro na wsparcie dla społeczności lokalnej, współpracę i aktywizację. Środki można będzie przeznaczyć m.in. na zadania z zakresu ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego przetwórstwa), rozbudowy boisk i domów kultury czy budowy dróg lokalnych. Minimum połowa  środków zostanie przeznaczona na tworzenie, lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy.

O terminach naborów na bieżąco będą Państwo informowani na stronie internetowej Stowarzyszenia.


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.