Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Aktualizacja LSR – konsultacje społeczne

2. Informacja o wynikach naboru

3. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „ProKoPaRa”

4. Informacja o naborach

5. Informacja o naborach

6. Informacja

7. Informacja

8. Komunikat

9. Informacja

10. Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

11. Ogłoszenie o naborze nr 2/2020

12. Ogłoszenie o naborze nr 3/2020

13. Ogłoszenie o naborze nr 4/2020

14. Ogłoszenie o naborze nr 5/2020

15. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

16. Informacja o wynikach naborów

17. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

18. Informacja o wynikach naborów

19. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „ProKoPaRa”

20. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

21. IV Małopolskie Forum Finansowe.

22. Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

23. Ogłoszenie o naborze nr 7/2019

24. Projekt „Małopolska Pożyczka”

25. Liga NGOs

26. Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

27. Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

28. Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

29. Informacja

30. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

31. Umowa z PZU S.A.

32. Głosowanie: IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

33. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

34. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

35. Informacja

36. Studia podyplomowe - CSR Management

37. Bawmy się bezpiecznie

38. Informaca o wynikach naborów

39. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

40. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

41. IV edycja Budżetu Obywatelskiego

42. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

43. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości

44. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

45. Ogłoszneie o naborze nr 1/2019

46. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

47. Wyniki naboru.

48. Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

49. Małopolskie Bony Rozwojowe-dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców

50. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

51. IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

52. Obowiązek rejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich

53. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

54. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

55. Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

56. 21.11.2018 - biuro nieczynne

57. Szkolenie pracowników biura LGD ProKoPaRa oraz LGD Cenoma

58. Wyniki naboru 7/2018

59. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

60. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

61. Przypomnienie - RODO

62. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

63. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

64. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

65. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

66. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

67. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

68. Wyniki naboru

69. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

70. Wybniki naboru

71. Weekend z Funduszami

72. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

73. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

74. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

75. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

76. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

77. Płatności obszarowe 2018

78. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

79. III edycja Budżetu Obywatelskiego

80. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

81. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

82. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

83. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

84. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

85. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

86. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

87. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

88. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

89. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

90. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

91. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

92. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

93. KONKURS - Jak to dawniej było?

94. Małopolskie Bony Rozwojowe

95. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

96. Wyniki naborów

97. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

98. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

99. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

100. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

101. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

102. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

103. Informacja

104. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

105. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

106. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

107. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

108. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

109. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

110. Informacja

111. Zmiana formularzy wniosków

112. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

113. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

114. Formularz wniosku o płatność

115. Ważne zmiany dla beneficjentów

116. Informacja

117. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

118. Zmiany w Księdze wizualizacji

119. Otwarte spotkanie informacyjne

120. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

121. Proszowickie Miodobranie

122. III Festiwal Święto Ogórka

123. Wyniki naborów

124. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

125. Konkurs dla OSP

126. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

127. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

128. Zakończenie przyjmowania wniosków

129. Spotkanie informacyjne

130. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

131. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

132. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

133. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

134. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

135. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

136. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

137. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

138. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

139. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

140. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

141. Zapytanie ofertowe.

142. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

143. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

144. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

145. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

146. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

147. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

148. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

149. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

150. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

151. Formularze wniosków i instrukcje

152. Zakończenie naboru 1/2016

153. Zakończenie naboru 2/2016

154. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

155. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

156. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

157. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

158. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

159. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

160. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

161. Najczęściej zadawane pytania - część druga

162. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

163. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

164. Najczęściej zadawane pytania

165. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

166. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

167. Startują pierwsze nabory!

168. Zmiana godzin pracy biura

169. Promocja LGD podczas dożynek

170. Formularze wniosków - informacja

171. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

172. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

173. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

174. Działaj z nami - seniorami

175. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

176. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

177. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

178. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

179. Taneczny Dzień Książki

180. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

181. Projekt Kierunek kariera

182. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

183. Póki nie jest za późno

184. Seniorzy w akcji

185. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

186. Mikrodotacje

187. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

188. Relacja ze spotkań

189. Informacja

190. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

191. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

192. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

193. Zaproszenie

194. Ankieta

195. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.