Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Informacja

2. Informacja

3. Komunikat

4. Informacja

5. Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

6. Ogłoszenie o naborze nr 2/2020

7. Ogłoszenie o naborze nr 3/2020

8. Ogłoszenie o naborze nr 4/2020

9. Ogłoszenie o naborze nr 5/2020

10. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

11. Informacja o wynikach naborów

12. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

13. Informacja o wynikach naborów

14. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „ProKoPaRa”

15. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

16. IV Małopolskie Forum Finansowe.

17. Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

18. Ogłoszenie o naborze nr 7/2019

19. Projekt „Małopolska Pożyczka”

20. Liga NGOs

21. Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

22. Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

23. Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

24. Informacja

25. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

26. Głosowanie: IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

27. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

28. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

29. Informacja

30. Studia podyplomowe - CSR Management

31. Bawmy się bezpiecznie

32. Informaca o wynikach naborów

33. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

34. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

35. IV edycja Budżetu Obywatelskiego

36. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

37. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości

38. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

39. Ogłoszneie o naborze nr 1/2019

40. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

41. Wyniki naboru.

42. Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

43. Małopolskie Bony Rozwojowe-dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców

44. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

45. IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

46. Obowiązek rejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich

47. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

48. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

49. Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

50. 21.11.2018 - biuro nieczynne

51. Szkolenie pracowników biura LGD ProKoPaRa oraz LGD Cenoma

52. Wyniki naboru 7/2018

53. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

54. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

55. Przypomnienie - RODO

56. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

57. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

58. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

59. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

60. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

61. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

62. Wyniki naboru

63. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

64. Wybniki naboru

65. Weekend z Funduszami

66. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

67. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

68. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

69. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

70. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

71. Płatności obszarowe 2018

72. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

73. III edycja Budżetu Obywatelskiego

74. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

75. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

76. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

77. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

78. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

79. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

80. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

81. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

82. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

83. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

84. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

85. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

86. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

87. KONKURS - Jak to dawniej było?

88. Małopolskie Bony Rozwojowe

89. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

90. Wyniki naborów

91. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

92. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

93. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

94. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

95. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

96. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

97. Informacja

98. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

99. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

100. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

101. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

102. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

103. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

104. Informacja

105. Zmiana formularzy wniosków

106. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

107. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

108. Formularz wniosku o płatność

109. Ważne zmiany dla beneficjentów

110. Informacja

111. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

112. Zmiany w Księdze wizualizacji

113. Otwarte spotkanie informacyjne

114. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

115. Proszowickie Miodobranie

116. III Festiwal Święto Ogórka

117. Wyniki naborów

118. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

119. Konkurs dla OSP

120. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

121. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

122. Zakończenie przyjmowania wniosków

123. Spotkanie informacyjne

124. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

125. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

126. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

127. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

128. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

129. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

130. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

131. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

132. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

133. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

134. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

135. Zapytanie ofertowe.

136. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

137. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

138. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

139. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

140. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

141. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

142. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

143. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

144. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

145. Formularze wniosków i instrukcje

146. Zakończenie naboru 1/2016

147. Zakończenie naboru 2/2016

148. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

149. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

150. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

151. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

152. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

153. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

154. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

155. Najczęściej zadawane pytania - część druga

156. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

157. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

158. Najczęściej zadawane pytania

159. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

160. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

161. Startują pierwsze nabory!

162. Zmiana godzin pracy biura

163. Promocja LGD podczas dożynek

164. Formularze wniosków - informacja

165. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

166. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

167. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

168. Działaj z nami - seniorami

169. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

170. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

171. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

172. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

173. Taneczny Dzień Książki

174. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

175. Projekt Kierunek kariera

176. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

177. Póki nie jest za późno

178. Seniorzy w akcji

179. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

180. Mikrodotacje

181. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

182. Relacja ze spotkań

183. Informacja

184. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

185. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

186. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

187. Zaproszenie

188. Ankieta

189. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.