Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

2. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

3. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

4. Wyniki naboru

5. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

6. Wybniki naboru

7. Weekend z Funduszami

8. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

9. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

10. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

11. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

12. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

13. Płatności obszarowe 2018

14. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

15. III edycja Budżetu Obywatelskiego

16. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

17. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

18. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

19. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

20. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

21. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

22. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

23. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

24. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

25. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

26. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

27. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

28. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

29. KONKURS - Jak to dawniej było?

30. Małopolskie Bony Rozwojowe

31. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

32. Wyniki naborów

33. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

34. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

35. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

36. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

37. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

38. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

39. Informacja

40. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

41. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

42. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

43. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

44. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

45. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

46. Informacja

47. Zmiana formularzy wniosków

48. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

49. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

50. Formularz wniosku o płatność

51. Ważne zmiany dla beneficjentów

52. Informacja

53. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

54. Zmiany w Księdze wizualizacji

55. Otwarte spotkanie informacyjne

56. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

57. Proszowickie Miodobranie

58. III Festiwal Święto Ogórka

59. Wyniki naborów

60. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

61. Konkurs dla OSP

62. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

63. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

64. Zakończenie przyjmowania wniosków

65. Spotkanie informacyjne

66. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

67. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

68. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

69. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

70. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

71. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

72. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

73. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

74. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

75. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

76. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

77. Zapytanie ofertowe.

78. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

79. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

80. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

81. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

82. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

83. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

84. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

85. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

86. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

87. Formularze wniosków i instrukcje

88. Zakończenie naboru 1/2016

89. Zakończenie naboru 2/2016

90. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

91. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

92. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

93. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

94. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

95. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

96. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

97. Najczęściej zadawane pytania - część druga

98. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

99. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

100. Najczęściej zadawane pytania

101. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

102. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

103. Startują pierwsze nabory!

104. Zmiana godzin pracy biura

105. Promocja LGD podczas dożynek

106. Formularze wniosków - informacja

107. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

108. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

109. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

110. Działaj z nami - seniorami

111. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

112. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

113. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

114. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

115. Taneczny Dzień Książki

116. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

117. Projekt Kierunek kariera

118. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

119. Póki nie jest za późno

120. Seniorzy w akcji

121. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

122. Mikrodotacje

123. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

124. Relacja ze spotkań

125. Informacja

126. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

127. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

128. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

129. Zaproszenie

130. Ankieta

131. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.