Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

2. IV Małopolskie Forum Finansowe.

3. Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

4. Ogłoszenie o naborze nr 7/2019

5. Projekt „Małopolska Pożyczka”

6. Liga NGOs

7. Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

8. Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

9. Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

10. Informacja

11. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

12. Głosowanie: IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

13. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

14. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

15. Informacja

16. Studia podyplomowe - CSR Management

17. Bawmy się bezpiecznie

18. Informaca o wynikach naborów

19. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

20. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

21. IV edycja Budżetu Obywatelskiego

22. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

23. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości

24. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

25. Ogłoszneie o naborze nr 1/2019

26. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

27. Wyniki naboru.

28. Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

29. Małopolskie Bony Rozwojowe-dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców

30. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

31. IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

32. Obowiązek rejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich

33. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

34. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

35. Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

36. 21.11.2018 - biuro nieczynne

37. Szkolenie pracowników biura LGD ProKoPaRa oraz LGD Cenoma

38. Wyniki naboru 7/2018

39. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

40. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

41. Przypomnienie - RODO

42. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

43. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

44. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

45. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

46. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

47. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

48. Wyniki naboru

49. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

50. Wybniki naboru

51. Weekend z Funduszami

52. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

53. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

54. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

55. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

56. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

57. Płatności obszarowe 2018

58. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

59. III edycja Budżetu Obywatelskiego

60. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

61. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

62. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

63. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

64. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

65. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

66. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

67. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

68. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

69. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

70. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

71. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

72. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

73. KONKURS - Jak to dawniej było?

74. Małopolskie Bony Rozwojowe

75. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

76. Wyniki naborów

77. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

78. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

79. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

80. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

81. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

82. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

83. Informacja

84. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

85. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

86. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

87. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

88. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

89. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

90. Informacja

91. Zmiana formularzy wniosków

92. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

93. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

94. Formularz wniosku o płatność

95. Ważne zmiany dla beneficjentów

96. Informacja

97. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

98. Zmiany w Księdze wizualizacji

99. Otwarte spotkanie informacyjne

100. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

101. Proszowickie Miodobranie

102. III Festiwal Święto Ogórka

103. Wyniki naborów

104. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

105. Konkurs dla OSP

106. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

107. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

108. Zakończenie przyjmowania wniosków

109. Spotkanie informacyjne

110. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

111. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

112. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

113. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

114. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

115. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

116. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

117. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

118. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

119. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

120. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

121. Zapytanie ofertowe.

122. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

123. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

124. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

125. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

126. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

127. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

128. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

129. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

130. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

131. Formularze wniosków i instrukcje

132. Zakończenie naboru 1/2016

133. Zakończenie naboru 2/2016

134. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

135. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

136. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

137. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

138. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

139. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

140. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

141. Najczęściej zadawane pytania - część druga

142. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

143. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

144. Najczęściej zadawane pytania

145. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

146. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

147. Startują pierwsze nabory!

148. Zmiana godzin pracy biura

149. Promocja LGD podczas dożynek

150. Formularze wniosków - informacja

151. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

152. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

153. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

154. Działaj z nami - seniorami

155. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

156. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

157. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

158. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

159. Taneczny Dzień Książki

160. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

161. Projekt Kierunek kariera

162. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

163. Póki nie jest za późno

164. Seniorzy w akcji

165. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

166. Mikrodotacje

167. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

168. Relacja ze spotkań

169. Informacja

170. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

171. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

172. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

173. Zaproszenie

174. Ankieta

175. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.