Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Wyniki naboru 7/2018

2. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

3. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

4. Przypomnienie - RODO

5. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

6. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

7. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

8. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

9. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

10. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

11. Wyniki naboru

12. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

13. Wybniki naboru

14. Weekend z Funduszami

15. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

16. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

17. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

18. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

19. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

20. Płatności obszarowe 2018

21. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

22. III edycja Budżetu Obywatelskiego

23. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

24. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

25. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

26. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

27. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

28. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

29. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

30. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

31. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

32. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

33. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

34. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

35. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

36. KONKURS - Jak to dawniej było?

37. Małopolskie Bony Rozwojowe

38. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

39. Wyniki naborów

40. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

41. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

42. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

43. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

44. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

45. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

46. Informacja

47. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

48. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

49. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

50. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

51. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

52. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

53. Informacja

54. Zmiana formularzy wniosków

55. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

56. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

57. Formularz wniosku o płatność

58. Ważne zmiany dla beneficjentów

59. Informacja

60. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

61. Zmiany w Księdze wizualizacji

62. Otwarte spotkanie informacyjne

63. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

64. Proszowickie Miodobranie

65. III Festiwal Święto Ogórka

66. Wyniki naborów

67. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

68. Konkurs dla OSP

69. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

70. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

71. Zakończenie przyjmowania wniosków

72. Spotkanie informacyjne

73. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

74. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

75. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

76. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

77. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

78. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

79. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

80. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

81. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

82. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

83. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

84. Zapytanie ofertowe.

85. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

86. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

87. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

88. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

89. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

90. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

91. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

92. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

93. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

94. Formularze wniosków i instrukcje

95. Zakończenie naboru 1/2016

96. Zakończenie naboru 2/2016

97. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

98. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

99. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

100. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

101. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

102. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

103. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

104. Najczęściej zadawane pytania - część druga

105. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

106. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

107. Najczęściej zadawane pytania

108. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

109. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

110. Startują pierwsze nabory!

111. Zmiana godzin pracy biura

112. Promocja LGD podczas dożynek

113. Formularze wniosków - informacja

114. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

115. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

116. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

117. Działaj z nami - seniorami

118. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

119. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

120. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

121. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

122. Taneczny Dzień Książki

123. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

124. Projekt Kierunek kariera

125. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

126. Póki nie jest za późno

127. Seniorzy w akcji

128. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

129. Mikrodotacje

130. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

131. Relacja ze spotkań

132. Informacja

133. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

134. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

135. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

136. Zaproszenie

137. Ankieta

138. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.