Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Bawmy się bezpiecznie

2. Informaca o wynikach naborów

3. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

4. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

5. IV edycja Budżetu Obywatelskiego

6. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

7. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości

8. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

9. Ogłoszneie o naborze nr 1/2019

10. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

11. Wyniki naboru.

12. Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

13. Małopolskie Bony Rozwojowe-dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców

14. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

15. IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

16. Obowiązek rejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich

17. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

18. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

19. Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

20. 21.11.2018 - biuro nieczynne

21. Szkolenie pracowników biura LGD ProKoPaRa oraz LGD Cenoma

22. Wyniki naboru 7/2018

23. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

24. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

25. Przypomnienie - RODO

26. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

27. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

28. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

29. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

30. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

31. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

32. Wyniki naboru

33. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

34. Wybniki naboru

35. Weekend z Funduszami

36. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

37. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

38. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

39. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

40. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

41. Płatności obszarowe 2018

42. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

43. III edycja Budżetu Obywatelskiego

44. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

45. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

46. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

47. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

48. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

49. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

50. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

51. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

52. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

53. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

54. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

55. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

56. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

57. KONKURS - Jak to dawniej było?

58. Małopolskie Bony Rozwojowe

59. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

60. Wyniki naborów

61. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

62. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

63. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

64. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

65. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

66. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

67. Informacja

68. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

69. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

70. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

71. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

72. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

73. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

74. Informacja

75. Zmiana formularzy wniosków

76. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

77. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

78. Formularz wniosku o płatność

79. Ważne zmiany dla beneficjentów

80. Informacja

81. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

82. Zmiany w Księdze wizualizacji

83. Otwarte spotkanie informacyjne

84. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

85. Proszowickie Miodobranie

86. III Festiwal Święto Ogórka

87. Wyniki naborów

88. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

89. Konkurs dla OSP

90. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

91. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

92. Zakończenie przyjmowania wniosków

93. Spotkanie informacyjne

94. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

95. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

96. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

97. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

98. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

99. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

100. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

101. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

102. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

103. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

104. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

105. Zapytanie ofertowe.

106. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

107. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

108. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

109. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

110. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

111. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

112. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

113. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

114. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

115. Formularze wniosków i instrukcje

116. Zakończenie naboru 1/2016

117. Zakończenie naboru 2/2016

118. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

119. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

120. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

121. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

122. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

123. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

124. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

125. Najczęściej zadawane pytania - część druga

126. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

127. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

128. Najczęściej zadawane pytania

129. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

130. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

131. Startują pierwsze nabory!

132. Zmiana godzin pracy biura

133. Promocja LGD podczas dożynek

134. Formularze wniosków - informacja

135. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

136. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

137. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

138. Działaj z nami - seniorami

139. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

140. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

141. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

142. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

143. Taneczny Dzień Książki

144. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

145. Projekt Kierunek kariera

146. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

147. Póki nie jest za późno

148. Seniorzy w akcji

149. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

150. Mikrodotacje

151. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

152. Relacja ze spotkań

153. Informacja

154. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

155. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

156. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

157. Zaproszenie

158. Ankieta

159. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.