Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Wyniki naboru.

2. Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

3. Małopolskie Bony Rozwojowe-dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców

4. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

5. IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

6. Obowiązek rejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich

7. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

8. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

9. Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

10. 21.11.2018 - biuro nieczynne

11. Szkolenie pracowników biura LGD ProKoPaRa oraz LGD Cenoma

12. Wyniki naboru 7/2018

13. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

14. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

15. Przypomnienie - RODO

16. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

17. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

18. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

19. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

20. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

21. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

22. Wyniki naboru

23. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

24. Wybniki naboru

25. Weekend z Funduszami

26. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

27. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

28. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

29. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

30. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

31. Płatności obszarowe 2018

32. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

33. III edycja Budżetu Obywatelskiego

34. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

35. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

36. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

37. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

38. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

39. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

40. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

41. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

42. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

43. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

44. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

45. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

46. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

47. KONKURS - Jak to dawniej było?

48. Małopolskie Bony Rozwojowe

49. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

50. Wyniki naborów

51. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

52. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

53. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

54. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

55. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

56. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

57. Informacja

58. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

59. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

60. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

61. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

62. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

63. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

64. Informacja

65. Zmiana formularzy wniosków

66. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

67. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

68. Formularz wniosku o płatność

69. Ważne zmiany dla beneficjentów

70. Informacja

71. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

72. Zmiany w Księdze wizualizacji

73. Otwarte spotkanie informacyjne

74. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

75. Proszowickie Miodobranie

76. III Festiwal Święto Ogórka

77. Wyniki naborów

78. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

79. Konkurs dla OSP

80. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

81. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

82. Zakończenie przyjmowania wniosków

83. Spotkanie informacyjne

84. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

85. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

86. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

87. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

88. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

89. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

90. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

91. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

92. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

93. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

94. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

95. Zapytanie ofertowe.

96. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

97. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

98. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

99. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

100. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

101. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

102. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

103. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

104. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

105. Formularze wniosków i instrukcje

106. Zakończenie naboru 1/2016

107. Zakończenie naboru 2/2016

108. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

109. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

110. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

111. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

112. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

113. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

114. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

115. Najczęściej zadawane pytania - część druga

116. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

117. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

118. Najczęściej zadawane pytania

119. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

120. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

121. Startują pierwsze nabory!

122. Zmiana godzin pracy biura

123. Promocja LGD podczas dożynek

124. Formularze wniosków - informacja

125. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

126. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

127. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

128. Działaj z nami - seniorami

129. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

130. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

131. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

132. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

133. Taneczny Dzień Książki

134. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

135. Projekt Kierunek kariera

136. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

137. Póki nie jest za późno

138. Seniorzy w akcji

139. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

140. Mikrodotacje

141. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

142. Relacja ze spotkań

143. Informacja

144. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

145. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

146. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

147. Zaproszenie

148. Ankieta

149. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.