Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

2. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

3. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

4. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

5. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

6. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

7. Informacja

8. Zmiana formularzy wniosków

9. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

10. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

11. Formularz wniosku o płatność

12. Ważne zmiany dla beneficjentów

13. Informacja

14. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

15. Zmiany w Księdze wizualizacji

16. Otwarte spotkanie informacyjne

17. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

18. Proszowickie Miodobranie

19. III Festiwal Święto Ogórka

20. Wyniki naborów

21. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

22. Konkurs dla OSP

23. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

24. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

25. Zakończenie przyjmowania wniosków

26. Spotkanie informacyjne

27. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

28. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

30. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

31. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

32. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

33. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

34. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

35. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

36. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

37. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

38. Zapytanie ofertowe.

39. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

40. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

41. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

42. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

43. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

44. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

45. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

46. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

47. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

48. Formularze wniosków i instrukcje

49. Zakończenie naboru 1/2016

50. Zakończenie naboru 2/2016

51. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

52. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

53. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

54. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

55. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

56. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

57. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

58. Najczęściej zadawane pytania - część druga

59. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

60. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

61. Najczęściej zadawane pytania

62. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

63. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

64. Startują pierwsze nabory!

65. Zmiana godzin pracy biura

66. Promocja LGD podczas dożynek

67. Formularze wniosków - informacja

68. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

69. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

70. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

71. Działaj z nami - seniorami

72. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

73. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

74. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

75. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

76. Taneczny Dzień Książki

77. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

78. Projekt Kierunek kariera

79. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

80. Póki nie jest za późno

81. Seniorzy w akcji

82. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

83. Mikrodotacje

84. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

85. Relacja ze spotkań

86. Informacja

87. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

88. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

89. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

90. Zaproszenie

91. Ankieta

92. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie