Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

2. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

3. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

4. KONKURS - Jak to dawniej było?

5. Małopolskie Bony Rozwojowe

6. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

7. Wyniki naborów

8. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

9. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

10. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

11. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

12. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

13. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

14. Informacja

15. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

16. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

17. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

18. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

19. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

20. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

21. Informacja

22. Zmiana formularzy wniosków

23. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

24. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

25. Formularz wniosku o płatność

26. Ważne zmiany dla beneficjentów

27. Informacja

28. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

29. Zmiany w Księdze wizualizacji

30. Otwarte spotkanie informacyjne

31. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

32. Proszowickie Miodobranie

33. III Festiwal Święto Ogórka

34. Wyniki naborów

35. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

36. Konkurs dla OSP

37. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

38. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

39. Zakończenie przyjmowania wniosków

40. Spotkanie informacyjne

41. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

42. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

43. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

44. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

45. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

46. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

47. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

48. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

49. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

50. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

51. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

52. Zapytanie ofertowe.

53. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

54. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

55. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

56. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

57. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

58. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

59. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

60. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

61. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

62. Formularze wniosków i instrukcje

63. Zakończenie naboru 1/2016

64. Zakończenie naboru 2/2016

65. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

66. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

67. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

68. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

69. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

70. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

71. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

72. Najczęściej zadawane pytania - część druga

73. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

74. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

75. Najczęściej zadawane pytania

76. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

77. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

78. Startują pierwsze nabory!

79. Zmiana godzin pracy biura

80. Promocja LGD podczas dożynek

81. Formularze wniosków - informacja

82. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

83. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

84. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

85. Działaj z nami - seniorami

86. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

87. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

88. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

89. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

90. Taneczny Dzień Książki

91. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

92. Projekt Kierunek kariera

93. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

94. Póki nie jest za późno

95. Seniorzy w akcji

96. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

97. Mikrodotacje

98. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

99. Relacja ze spotkań

100. Informacja

101. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

102. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

103. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

104. Zaproszenie

105. Ankieta

106. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie