Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Projekt „Małopolska Pożyczka”

2. Liga NGOs

3. Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

4. Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

5. Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

6. Informacja

7. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

8. Głosowanie: IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

9. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

10. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

11. Informacja

12. Studia podyplomowe - CSR Management

13. Bawmy się bezpiecznie

14. Informaca o wynikach naborów

15. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

16. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

17. IV edycja Budżetu Obywatelskiego

18. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

19. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości

20. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

21. Ogłoszneie o naborze nr 1/2019

22. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

23. Wyniki naboru.

24. Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

25. Małopolskie Bony Rozwojowe-dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców

26. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

27. IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

28. Obowiązek rejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich

29. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

30. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

31. Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

32. 21.11.2018 - biuro nieczynne

33. Szkolenie pracowników biura LGD ProKoPaRa oraz LGD Cenoma

34. Wyniki naboru 7/2018

35. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

36. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

37. Przypomnienie - RODO

38. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

39. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

40. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

41. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

42. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

43. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

44. Wyniki naboru

45. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

46. Wybniki naboru

47. Weekend z Funduszami

48. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

49. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

50. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

51. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

52. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

53. Płatności obszarowe 2018

54. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

55. III edycja Budżetu Obywatelskiego

56. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

57. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

58. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

59. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

60. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

61. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

62. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

63. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

64. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

65. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

66. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

67. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

68. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

69. KONKURS - Jak to dawniej było?

70. Małopolskie Bony Rozwojowe

71. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

72. Wyniki naborów

73. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

74. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

75. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

76. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

77. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

78. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

79. Informacja

80. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

81. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

82. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

83. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

84. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

85. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

86. Informacja

87. Zmiana formularzy wniosków

88. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

89. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

90. Formularz wniosku o płatność

91. Ważne zmiany dla beneficjentów

92. Informacja

93. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

94. Zmiany w Księdze wizualizacji

95. Otwarte spotkanie informacyjne

96. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

97. Proszowickie Miodobranie

98. III Festiwal Święto Ogórka

99. Wyniki naborów

100. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

101. Konkurs dla OSP

102. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

103. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

104. Zakończenie przyjmowania wniosków

105. Spotkanie informacyjne

106. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

107. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

108. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

109. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

110. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

111. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

112. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

113. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

114. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

115. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

116. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

117. Zapytanie ofertowe.

118. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

119. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

120. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

121. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

122. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

123. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

124. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

125. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

126. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

127. Formularze wniosków i instrukcje

128. Zakończenie naboru 1/2016

129. Zakończenie naboru 2/2016

130. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

131. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

132. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

133. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

134. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

135. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

136. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

137. Najczęściej zadawane pytania - część druga

138. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

139. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

140. Najczęściej zadawane pytania

141. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

142. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

143. Startują pierwsze nabory!

144. Zmiana godzin pracy biura

145. Promocja LGD podczas dożynek

146. Formularze wniosków - informacja

147. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

148. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

149. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

150. Działaj z nami - seniorami

151. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

152. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

153. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

154. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

155. Taneczny Dzień Książki

156. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

157. Projekt Kierunek kariera

158. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

159. Póki nie jest za późno

160. Seniorzy w akcji

161. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

162. Mikrodotacje

163. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

164. Relacja ze spotkań

165. Informacja

166. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

167. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

168. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

169. Zaproszenie

170. Ankieta

171. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.