Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

2. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

3. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

4. Płatności obszarowe 2018

5. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

6. III edycja Budżetu Obywatelskiego

7. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

8. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

9. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

10. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

11. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

12. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

13. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

14. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

15. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

16. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

17. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

18. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

19. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

20. KONKURS - Jak to dawniej było?

21. Małopolskie Bony Rozwojowe

22. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

23. Wyniki naborów

24. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

25. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

26. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

27. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

28. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

29. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

30. Informacja

31. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

32. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

33. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

34. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

35. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

36. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

37. Informacja

38. Zmiana formularzy wniosków

39. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

40. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

41. Formularz wniosku o płatność

42. Ważne zmiany dla beneficjentów

43. Informacja

44. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

45. Zmiany w Księdze wizualizacji

46. Otwarte spotkanie informacyjne

47. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

48. Proszowickie Miodobranie

49. III Festiwal Święto Ogórka

50. Wyniki naborów

51. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

52. Konkurs dla OSP

53. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

54. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

55. Zakończenie przyjmowania wniosków

56. Spotkanie informacyjne

57. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

58. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

59. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

60. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

61. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

62. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

63. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

64. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

65. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

66. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

67. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

68. Zapytanie ofertowe.

69. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

70. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

71. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

72. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

73. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

74. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

75. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

76. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

77. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

78. Formularze wniosków i instrukcje

79. Zakończenie naboru 1/2016

80. Zakończenie naboru 2/2016

81. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

82. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

83. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

84. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

85. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

86. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

87. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

88. Najczęściej zadawane pytania - część druga

89. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

90. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

91. Najczęściej zadawane pytania

92. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

93. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

94. Startują pierwsze nabory!

95. Zmiana godzin pracy biura

96. Promocja LGD podczas dożynek

97. Formularze wniosków - informacja

98. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

99. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

100. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

101. Działaj z nami - seniorami

102. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

103. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

104. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

105. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

106. Taneczny Dzień Książki

107. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

108. Projekt Kierunek kariera

109. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

110. Póki nie jest za późno

111. Seniorzy w akcji

112. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

113. Mikrodotacje

114. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

115. Relacja ze spotkań

116. Informacja

117. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

118. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

119. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

120. Zaproszenie

121. Ankieta

122. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.