Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

2. IV edycja Budżetu Obywatelskiego

3. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

4. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości

5. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

6. Ogłoszneie o naborze nr 1/2019

7. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

8. Wyniki naboru.

9. Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

10. Małopolskie Bony Rozwojowe-dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców

11. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

12. IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

13. Obowiązek rejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich

14. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

15. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

16. Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

17. 21.11.2018 - biuro nieczynne

18. Szkolenie pracowników biura LGD ProKoPaRa oraz LGD Cenoma

19. Wyniki naboru 7/2018

20. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

21. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

22. Przypomnienie - RODO

23. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

24. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

25. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

26. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

27. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

28. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

29. Wyniki naboru

30. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

31. Wybniki naboru

32. Weekend z Funduszami

33. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

34. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

35. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

36. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

37. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

38. Płatności obszarowe 2018

39. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

40. III edycja Budżetu Obywatelskiego

41. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

42. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

43. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

44. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

45. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

46. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

47. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

48. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

49. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

50. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

51. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

52. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

53. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

54. KONKURS - Jak to dawniej było?

55. Małopolskie Bony Rozwojowe

56. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

57. Wyniki naborów

58. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

59. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

60. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

61. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

62. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

63. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

64. Informacja

65. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

66. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

67. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

68. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

69. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

70. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

71. Informacja

72. Zmiana formularzy wniosków

73. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

74. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

75. Formularz wniosku o płatność

76. Ważne zmiany dla beneficjentów

77. Informacja

78. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

79. Zmiany w Księdze wizualizacji

80. Otwarte spotkanie informacyjne

81. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

82. Proszowickie Miodobranie

83. III Festiwal Święto Ogórka

84. Wyniki naborów

85. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

86. Konkurs dla OSP

87. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

88. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

89. Zakończenie przyjmowania wniosków

90. Spotkanie informacyjne

91. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

92. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

93. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

94. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

95. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

96. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

97. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

98. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

99. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

100. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

101. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

102. Zapytanie ofertowe.

103. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

104. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

105. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

106. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

107. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

108. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

109. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

110. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

111. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

112. Formularze wniosków i instrukcje

113. Zakończenie naboru 1/2016

114. Zakończenie naboru 2/2016

115. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

116. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

117. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

118. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

119. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

120. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

121. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

122. Najczęściej zadawane pytania - część druga

123. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

124. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

125. Najczęściej zadawane pytania

126. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

127. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

128. Startują pierwsze nabory!

129. Zmiana godzin pracy biura

130. Promocja LGD podczas dożynek

131. Formularze wniosków - informacja

132. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

133. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

134. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

135. Działaj z nami - seniorami

136. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

137. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

138. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

139. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

140. Taneczny Dzień Książki

141. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

142. Projekt Kierunek kariera

143. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

144. Póki nie jest za późno

145. Seniorzy w akcji

146. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

147. Mikrodotacje

148. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

149. Relacja ze spotkań

150. Informacja

151. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

152. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

153. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

154. Zaproszenie

155. Ankieta

156. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.