Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Powszechny Spis Rolny

2. Informacja dot. składania wniosków

3. Informacja

4. Ogłoszenie o naborze nr 6/2020

5. Ogłoszenie o naborze nr 7/2020

6. Ogłoszenie o naborze nr 8/2020

7. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

8. Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

9. Aktualizacja LSR – konsultacje społeczne

10. Aktualizacja LSR – konsultacje społeczne

11. Informacja o wynikach naboru

12. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „ProKoPaRa”

13. Informacja o naborach

14. Informacja o naborach

15. Informacja

16. Informacja

17. Komunikat

18. Informacja

19. Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

20. Ogłoszenie o naborze nr 2/2020

21. Ogłoszenie o naborze nr 3/2020

22. Ogłoszenie o naborze nr 4/2020

23. Ogłoszenie o naborze nr 5/2020

24. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

25. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

26. Informacja o wynikach naborów

27. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

28. Informacja o wynikach naborów

29. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „ProKoPaRa”

30. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

31. IV Małopolskie Forum Finansowe.

32. Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

33. Ogłoszenie o naborze nr 7/2019

34. Projekt „Małopolska Pożyczka”

35. Liga NGOs

36. Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

37. Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

38. Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

39. Informacja

40. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

41. Umowa z PZU S.A.

42. Głosowanie: IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

43. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

44. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

45. Informacja

46. Studia podyplomowe - CSR Management

47. Bawmy się bezpiecznie

48. Informaca o wynikach naborów

49. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

50. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

51. IV edycja Budżetu Obywatelskiego

52. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

53. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości

54. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

55. Ogłoszneie o naborze nr 1/2019

56. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

57. Wyniki naboru.

58. Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

59. Małopolskie Bony Rozwojowe-dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców

60. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

61. IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

62. Obowiązek rejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich

63. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

64. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

65. Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

66. 21.11.2018 - biuro nieczynne

67. Szkolenie pracowników biura LGD ProKoPaRa oraz LGD Cenoma

68. Wyniki naboru 7/2018

69. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

70. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

71. Przypomnienie - RODO

72. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

73. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

74. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

75. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

76. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

77. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

78. Wyniki naboru

79. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

80. Wybniki naboru

81. Weekend z Funduszami

82. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

83. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

84. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

85. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

86. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

87. Płatności obszarowe 2018

88. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

89. III edycja Budżetu Obywatelskiego

90. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

91. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

92. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

93. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

94. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

95. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

96. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

97. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

98. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

99. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

100. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

101. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

102. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

103. KONKURS - Jak to dawniej było?

104. Małopolskie Bony Rozwojowe

105. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

106. Wyniki naborów

107. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

108. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

109. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

110. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

111. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

112. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

113. Informacja

114. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

115. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

116. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

117. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

118. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

119. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

120. Informacja

121. Zmiana formularzy wniosków

122. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

123. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

124. Formularz wniosku o płatność

125. Ważne zmiany dla beneficjentów

126. Informacja

127. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

128. Zmiany w Księdze wizualizacji

129. Otwarte spotkanie informacyjne

130. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

131. Proszowickie Miodobranie

132. III Festiwal Święto Ogórka

133. Wyniki naborów

134. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

135. Konkurs dla OSP

136. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

137. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

138. Zakończenie przyjmowania wniosków

139. Spotkanie informacyjne

140. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

141. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

142. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

143. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

144. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

145. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

146. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

147. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

148. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

149. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

150. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

151. Zapytanie ofertowe.

152. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

153. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

154. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

155. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

156. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

157. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

158. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

159. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

160. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

161. Formularze wniosków i instrukcje

162. Zakończenie naboru 1/2016

163. Zakończenie naboru 2/2016

164. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

165. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

166. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

167. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

168. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

169. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

170. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

171. Najczęściej zadawane pytania - część druga

172. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

173. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

174. Najczęściej zadawane pytania

175. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

176. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

177. Startują pierwsze nabory!

178. Zmiana godzin pracy biura

179. Promocja LGD podczas dożynek

180. Formularze wniosków - informacja

181. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

182. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

183. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

184. Działaj z nami - seniorami

185. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

186. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

187. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

188. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

189. Taneczny Dzień Książki

190. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

191. Projekt Kierunek kariera

192. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

193. Póki nie jest za późno

194. Seniorzy w akcji

195. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

196. Mikrodotacje

197. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

198. Relacja ze spotkań

199. Informacja

200. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

201. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

202. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

203. Zaproszenie

204. Ankieta

205. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.