Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2. Informacja o wynikach naborów

3. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

4. Informacja o wynikach naborów

5. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „ProKoPaRa”

6. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

7. IV Małopolskie Forum Finansowe.

8. Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

9. Ogłoszenie o naborze nr 7/2019

10. Projekt „Małopolska Pożyczka”

11. Liga NGOs

12. Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

13. Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

14. Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

15. Informacja

16. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

17. Głosowanie: IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

18. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

19. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

20. Informacja

21. Studia podyplomowe - CSR Management

22. Bawmy się bezpiecznie

23. Informaca o wynikach naborów

24. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

25. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

26. IV edycja Budżetu Obywatelskiego

27. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

28. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości

29. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

30. Ogłoszneie o naborze nr 1/2019

31. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

32. Wyniki naboru.

33. Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

34. Małopolskie Bony Rozwojowe-dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców

35. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

36. IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

37. Obowiązek rejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich

38. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

39. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

40. Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

41. 21.11.2018 - biuro nieczynne

42. Szkolenie pracowników biura LGD ProKoPaRa oraz LGD Cenoma

43. Wyniki naboru 7/2018

44. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

45. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

46. Przypomnienie - RODO

47. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

48. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

49. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

50. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

51. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

52. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

53. Wyniki naboru

54. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

55. Wybniki naboru

56. Weekend z Funduszami

57. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

58. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

59. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

60. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

61. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

62. Płatności obszarowe 2018

63. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

64. III edycja Budżetu Obywatelskiego

65. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

66. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

67. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

68. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

69. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

70. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

71. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

72. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

73. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

74. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

75. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

76. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

77. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

78. KONKURS - Jak to dawniej było?

79. Małopolskie Bony Rozwojowe

80. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

81. Wyniki naborów

82. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

83. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

84. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

85. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

86. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

87. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

88. Informacja

89. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

90. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

91. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

92. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

93. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

94. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

95. Informacja

96. Zmiana formularzy wniosków

97. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

98. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

99. Formularz wniosku o płatność

100. Ważne zmiany dla beneficjentów

101. Informacja

102. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

103. Zmiany w Księdze wizualizacji

104. Otwarte spotkanie informacyjne

105. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

106. Proszowickie Miodobranie

107. III Festiwal Święto Ogórka

108. Wyniki naborów

109. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

110. Konkurs dla OSP

111. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

112. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

113. Zakończenie przyjmowania wniosków

114. Spotkanie informacyjne

115. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

116. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

117. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

118. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

119. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

120. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

121. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

122. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

123. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

124. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

125. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

126. Zapytanie ofertowe.

127. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

128. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

129. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

130. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

131. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

132. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

133. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

134. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

135. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

136. Formularze wniosków i instrukcje

137. Zakończenie naboru 1/2016

138. Zakończenie naboru 2/2016

139. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

140. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

141. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

142. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

143. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

144. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

145. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

146. Najczęściej zadawane pytania - część druga

147. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

148. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

149. Najczęściej zadawane pytania

150. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

151. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

152. Startują pierwsze nabory!

153. Zmiana godzin pracy biura

154. Promocja LGD podczas dożynek

155. Formularze wniosków - informacja

156. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

157. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

158. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

159. Działaj z nami - seniorami

160. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

161. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

162. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

163. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

164. Taneczny Dzień Książki

165. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

166. Projekt Kierunek kariera

167. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

168. Póki nie jest za późno

169. Seniorzy w akcji

170. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

171. Mikrodotacje

172. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

173. Relacja ze spotkań

174. Informacja

175. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

176. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

177. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

178. Zaproszenie

179. Ankieta

180. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.