Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualności:


1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2021

2. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

3. Informacja

4. Powszechny Spis Rolny

5. Informacja dot. składania wniosków

6. Informacja

7. Ogłoszenie o naborze nr 6/2020

8. Ogłoszenie o naborze nr 7/2020

9. Ogłoszenie o naborze nr 8/2020

10. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

11. Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

12. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

13. Aktualizacja LSR – konsultacje społeczne

14. Aktualizacja LSR – konsultacje społeczne

15. Informacja o wynikach naboru

16. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „ProKoPaRa”

17. Informacja o naborach

18. Informacja o naborach

19. Informacja

20. Informacja

21. Komunikat

22. Informacja

23. Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

24. Ogłoszenie o naborze nr 2/2020

25. Ogłoszenie o naborze nr 3/2020

26. Ogłoszenie o naborze nr 4/2020

27. Ogłoszenie o naborze nr 5/2020

28. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

29. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

30. Informacja o wynikach naborów

31. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

32. Informacja o wynikach naborów

33. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „ProKoPaRa”

34. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

35. IV Małopolskie Forum Finansowe.

36. Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

37. Ogłoszenie o naborze nr 7/2019

38. Projekt „Małopolska Pożyczka”

39. Liga NGOs

40. Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

41. Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

42. Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

43. Informacja

44. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

45. Umowa z PZU S.A.

46. Głosowanie: IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

47. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

48. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

49. Informacja

50. Studia podyplomowe - CSR Management

51. Bawmy się bezpiecznie

52. Informaca o wynikach naborów

53. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

54. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich

55. IV edycja Budżetu Obywatelskiego

56. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

57. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości

58. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

59. Ogłoszneie o naborze nr 1/2019

60. Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

61. Wyniki naboru.

62. Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

63. Małopolskie Bony Rozwojowe-dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców

64. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

65. IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

66. Obowiązek rejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich

67. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

68. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

69. Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

70. 21.11.2018 - biuro nieczynne

71. Szkolenie pracowników biura LGD ProKoPaRa oraz LGD Cenoma

72. Wyniki naboru 7/2018

73. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

74. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

75. Przypomnienie - RODO

76. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

77. Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitarny (bez m. Kraków)

78. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

79. Zaproszenie na ”Ekologia! to jest to!- współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

80. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 7/2018

81. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

82. Wyniki naboru

83. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

84. Wybniki naboru

85. Weekend z Funduszami

86. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

87. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

88. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego

89. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 6/2018

90. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2018

91. Płatności obszarowe 2018

92. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2018

93. III edycja Budżetu Obywatelskiego

94. Planowane nabory- Przedsięwzięcie 1.5 Organizacja działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

95. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2018

96. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2018

97. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

98. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

99. Planowane nabory - Przedsięwzięcie 1.4 Szkolenia dla 3 sektorów LGD

100. Planowane nabory - przedsięwzięcie 1.10 Organizacja i udział w wydarzeniach lokalnych i zewnętrznych o charakterze promocyjnym

101. Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

102. Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet. Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie.

103. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

104. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

105. Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

106. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

107. KONKURS - Jak to dawniej było?

108. Małopolskie Bony Rozwojowe

109. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

110. Wyniki naborów

111. Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

112. Planowane nabory- Przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa lokalnego

113. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

114. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

115. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

116. UWAGA - aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność

117. Informacja

118. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

119. Poddziałanie 19.2 - najczęściej zadawane pytania

120. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

121. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

122. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportu, rekreacji i kultury

123. Planowane nabory - Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej

124. Informacja

125. Zmiana formularzy wniosków

126. Obowiązki Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

127. Realizacja dobrych praktyk- PROW 2007-2013

128. Formularz wniosku o płatność

129. Ważne zmiany dla beneficjentów

130. Informacja

131. Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

132. Zmiany w Księdze wizualizacji

133. Otwarte spotkanie informacyjne

134. Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne

135. Proszowickie Miodobranie

136. III Festiwal Święto Ogórka

137. Wyniki naborów

138. Międzynarodowy Projekt "Praktyki w Niemczech"

139. Konkurs dla OSP

140. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

141. Informacja dla beneficjentów realizujących operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

142. Zakończenie przyjmowania wniosków

143. Spotkanie informacyjne

144. Numer identyfikacyjny - formularz wniosku

145. Konkurencyjny tryb wyboru ofert

146. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

147. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

148. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

149. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

150. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 3/2017 - rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego

151. Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego - planowane nabory

152. Planowane nabory - wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

153. "DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI" - zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

154. II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

155. Zapytanie ofertowe.

156. Bony na Innowacje dla małopolskich przedsiębiorców

157. Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

158. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.

159. Konkurs Seniorzy w akcji i Generator Innowacji. Sieci Wsparcia

160. Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

161. IX edycja konkursu „Polska wieś a dziedzictwo i przyszłość"

162. Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

163. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków

164. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. księgowych

165. Formularze wniosków i instrukcje

166. Zakończenie naboru 1/2016

167. Zakończenie naboru 2/2016

168. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

169. Zakończenie naborów wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

170. Pytania i odpowiedzi dla Poddziałania 19.2

171. Najczęściej zadawane pytania - część trzecia

172. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 2/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacje

173. Ogłoszenie ws. naboru wniosków nr 1/2016 - dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

174. Edukacyjna Gmina Małopolski - konkurs dedykowany małopolskim wójtom, burmistrzom oraz sołtysom

175. Najczęściej zadawane pytania - część druga

176. Ogłoszenia o naborze - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - PROW 2014-2020

177. Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce

178. Najczęściej zadawane pytania

179. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa

180. Agroturystyka – doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich z Małopolski

181. Startują pierwsze nabory!

182. Zmiana godzin pracy biura

183. Promocja LGD podczas dożynek

184. Formularze wniosków - informacja

185. Zaproszenie - Festiwal Fudnuszy Europejskich - Oświęcim

186. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

187. 6 Milionów złotych! BO! Małopolska

188. Działaj z nami - seniorami

189. Konsultacje społeczne zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

190. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

191. Zaproszenie do udziału w projekcie „SIŁA KOMPETENCJI”

192. Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” z zespołem ZAKOPOWER

193. Taneczny Dzień Książki

194. Zapraszamy na Sesję dotyczącą miejsc oraz ludzi żyjących na terenie czterech gmin Stowarzyszenia

195. Projekt Kierunek kariera

196. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

197. Póki nie jest za późno

198. Seniorzy w akcji

199. Zaproszenie - Barbara rządzi na wsi

200. Mikrodotacje

201. Konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”

202. Relacja ze spotkań

203. Informacja

204. Zapraszamy na spotkanie w Gminie Radziemice.

205. Zapraszamy na spotkanie tym razem w Gminie Koniusza.

206. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Gminie Pałecznica.

207. Zaproszenie

208. Ankieta

209. Konsultacje

Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.