Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne


Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku z koniecznością dokonania aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wynikającej z możliwości realizacji projektów współpracy na poziomie budżetu wynoszącego 5% LSR.

Uwagi i wnioski do LSR można składać w terminie od 22 listopada do 29 listopada 2019 r.  drogą mailową na adres e-mail: prokopara@wp.pl lub osobiście w biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00.

Uwagi należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia.

 

 
Data publikacji: 21.11.2019


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.