Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Komunikat


 

 

Kraków, dnia 16.03.2020

Beneficjencie!


W kontekście obecnego zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, poniżej przekazuję stanowisko Departamentu Funduszy Europejskich UMWM w zakresie
PROW na lata 2014 – 2020 mające na celu wyjaśnienie sposobu postępowania w związku z wyzwaniem, jakim w najbliższych tygodniach lub miesiącach może być prawidłowe funkcjonowanie Twojego projektu.


Rozumiemy, że epidemia koronawirusa stanowi zdarzenie o znamionach siły wyższej i w związku z tym wymaga bardziej elastycznego podejścia do procesów
realizowanych w związku z Twoim projektem oraz obowiązków, jakie nakłada na Ciebie umowa o dofinansowanie projektu. Może ona mieć negatywny wpływ na
tempo realizacji zadań, kwalifikowalność wydatków oraz wskaźniki deklarowane na etapie aplikowania przez Ciebie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.


W ramach projektów odwoływanych jest m.in. wiele wizyt zagranicznych i krajowych, udziałów w targach, szkoleń, konferencji oraz zajęć. Może to generować wydatki, których poniesienie jest nieodwracalne.


Jeśli z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem dana forma wsparcia nie będzie mogła się odbyć, w celu zachowania warunków umowy, należy zawnioskować o
przedłużenie terminu realizacji projektu, o ile jest to możliwe w świetle wymogów konkursu.


Jeżeli znajdujesz się na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i z przyczyn związanych m.in. z wydawaniem decyzji przez podmioty trzecie nie jesteś w stanie w terminie uzupełnić dokumentacji koniecznej do podpisania umowy (np. pozwolenie na budowę) POINFORMUJ o tym fakcie Samorząd Województwa
Małopolskiego drogą mailową (e-mail: opiekun projektu lub fe.sekretariat@umwm.malopolska.pl).


Jeżeli jesteś na etapie aneksowania umowy lub rozliczania projektu w razie pytań możesz skontaktować się z zespołem ds. Realizacji Projektów PROW oraz
RiM pisząc e-mail na jeden ze wskazanych poniżej adresów e-mailowych lub dzwoniąc pod numer telefonu:
Pani Ewelina Dziuba – Kierownik Zespołu ds. Realizacji Projektów PROW oraz RiM:
tel. 662 081 024, e-mail: Ewelina.Dziuba@umwm.malopolska.pl

Wnioski o płatność w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz operacji innych:
katarzyna.stawarz@umwm.malopolska.pl
teresa.baj@umwm.malopolska.pl
karolina.sulak@umwm.malopolska.pl
halina.chuchmacz@umwm.malopolska.pl
katarzyna.swiatek@umwm.malopolska.pl
katarzyna.ryszka@umwm.malopolska.pl
ewelina.derebecka@umwm.malopolska.pl


Aneksy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz operacji innych:
aleksandra.lal@umwm.malopolska.pl
bartlomiej.domagala@umwm.malopolska.pl
magdalena.kurcab@umwm.malopolska.pl


Wnioski o płatność oraz aneksy w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
piotr.grabowski@umwm.malopolska.pl
monika.nowak@umwm.malopolska.pl
edyta.czech@umwm.malopolska.pl
katarzyna.piech@umwm.malopolska.pl
lucyna.migdal@umwm.malopolska.pl


Wnioski o płatność w ramach poddziałania 19.4:
Proszę o kontakt z opiekunami poszczególnych grup.


Wnioski o płatność w ramach projektów grantowych, projektów współpracy oraz operacji własnych:
barbara.birger@umwm.malopolska.pl
anna.baranska@umwm.malopolska.pl


Jeśli znajdujesz się na etapie rozliczenia projektu bądź rozpoczętych już kontroli i w związku z np. brakami kadrowymi nie jesteś w stanie terminowo udzielić stosownych wyjaśnień na etapie weryfikacji wniosku o płatność, bądź złożyć w terminie stosownych wniosków, dokumentów lub sprawozdań, POINFORMUJ o tym fakcie Samorząd Województwa drogą mailową (e-mail: opiekun projektu lub fe.sekretariat@umwm.malopolska.pl).


W najbliższych tygodniach nie będziemy realizować kontroli projektów na miejscu, przygotuj się na konieczność ew. udokumentowania i przekazania dodatkowej dokumentacji, w tym np. fotograficznej w zakresie projektu, by możliwe było płynne rozliczanie Twojego projektu.

 

W załączniku informacja do pobrania w formacie pdf.

 

Data publikacji: 16.03.2020


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.