Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Otwarte spotkanie informacyjne


W dniu 20 sierpnia 2017r. w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach  podczas „Proszowickiego Miodobrania”, odbyło się otwarte spotkanie informacyjne  LGD „ProKoPaRa” dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Uczestnicy spotkania mieli możliwość pozyskania informacji na temat możliwości udziału w realizacji LSR oraz korzyści  wynikających z realizacji projektów z PROW.

Ponadto dostępne było stoisko informacyjno- promocyjne LGD „ProKoPaRa” , gdzie każdy z uczestników spotkania mógł zapoznać się z ogólnymi zasadami aplikowania o środki  oraz uzyskać informacje na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa” na lata 2015-2023.

Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem wśród uczestników.

W załączeniu fotorelacja ze spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 24.08.2017

 

 

 


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.