Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności

Informacja o szkoleniu - „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce


Szanowni Państwo,

     W związku z realizacją na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego projektu „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce" Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pt. agroturystyka - doskonalenie zawodowe pracowników jednostek samorządu terytorialnego Z Małopolski". Do udziału w szkoleniu zapraszamy szczególnie pracowników małopolskich urzędów gmin, w których kompetencjach znajdują się sprawy związane z turystyką oraz pracowników biur lokalnych grup działania z Małopolski, których lokalne strategie rozwoju dotyczą rozwoju turystycznego.
Szkolenie ma charakter stacjonarny i odbędzie się w ośrodku CDR w Krakowie, ul. Meiselsa 1 w terminie 10-12 października 2016 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje 22 godziny dydaktyczne zajęć realizowanych w ciągu 3 dni kalendarzowych, noclegi z pełnym wyżywieniem oraz materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu. W załączeniu przekazujemy harmonogram szkolenia.


     Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa do dnia 26 września 2016 roku pocztą tradycyjną na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1,31-063 Kraków lub faxem pod numer 12 424 05 05 lub e-mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl.


O   uczestnictwie   w   szkoleniu   decyduje   terminowe   dopełnienie zgłoszenia oraz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, kolejność zgłoszeń.

Informacje w sprawie rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic, Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego, tel. 12 424 05 06, e-mail: g.dziedzic(g),cdr.gov.pl
Opieka merytoryczna nad szkoleniem:
Elżbieta Dziasek, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 23, e-mail: e.dziasek@cdr.gov.pl


Strona główna

Zrealizowane projekty


Dobre praktyki - PROW 2007-2013


Aplikacja mobilna


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "ProKoPaRa".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.prokopara.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.